cz

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kraslice
Kraslice

Volby do Evropského parlamentu 2019

 

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

 

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

 

Telefonní spojení do volebních místností

 

Žádost o zápis do seznamu voličů do EP - česky - Občan jiného členského státu EU, který má právo volit, tzn., že splňuje podmínky uvedené v § 5 zákona o volbách do Evropského parlamentu (alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, je po dobu nejméně 45 dnů, tj. nejméně od 10. dubna 2019, přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území České republiky a nenastala u něj překážka ve výkonu volebního práva), projeví svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky tím, že podá u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu, nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději do 16.00 hodin dne 14. dubna 2019, žádost o zápis do seznamu EP. Občan jiného členského státu EU, který má právo volit ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky a nebyl zapsán v seznamu EP na území České republiky již v předchozích volbách do Evropského parlamentu, není zanesen do seznamu EP automaticky, ale musí o tento zápis požádat. Městský úřad Kraslice bude v souvislosti s možností dodržení lhůty pro podání žádosti o zápis do seznamu voličů do EP připraven přijímat tyto žádosti podávané osobně i v neděli 14.04.2019 od 8.00 do 16.00 hodin v kanceláři č. 217 ve II. NP budovy Městského úřadu Kraslice.

 

Mobilní aplikace

V obraze

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:Google play
App Store