cz

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kraslice
Kraslice

Činnosti vykonávané v rámci krizového řízení

Přehled činností vykonávaných v rámci krizového řízení podle jednotlivých zákonů a ostatních právních norem.

Činnost pracoviště krizového řízení

 

Pracoviště Krizového řízení MěÚ Kraslice plní úkoly v oblasti obrany, ochrany utajovaných informací, hospodářské mobilizace, havarijního a krizového plánování, ostatních činností a úkoly v spojené s výkonem funkce bezpečnostního ředitele.

 

Úkoly:

    1.  v oblasti obrany

dle zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR v případě ohrožení svrchovanosti státu nebo jeho celistvosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 280/1999 Sb., o postupu při určení věcných prostředků při obraně státu, ve znění pozdějších předpisů.

Zajišťuje úkoly v oblasti ochrany a obrany obyvatelstva ČR a spolupracuje s orgány armády ČR dle výše uvedených zákonů, plní úkoly při odvodech, vede evidence věcných prostředků, zdravotního materiálu atd.

    2. v oblasti ochrany utajovaných informací

dle zákona č. 412/20005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 412/2005 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení zákona č. 240/2000 Sb.., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů.

Připravuje podklady a zabezpečuje opatření k fyzické, administrativní, personální bezpečnosti. Zpracovává projekt fyzické bezpečnosti a podílí se na zpracování právních předpisů podle zákona č. 412/2005 Sb.

Zabezpečuje ochranu utajovaných informací, jejich evidenci, ukládání, skartaci a manipulaci a kontroluje dodržování zásad pro práci s nimi.

Plní úkoly spojené s výkonem funkce bezpečnostního ředitele – při ochraně utajovaných informací.

     3. v oblasti hospodářské mobilizace

dle zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a další prováděcí předpisy a normy.

Připravuje a podílí se na organizaci hospodářských opatření pro krizové stavy a plnění úkolů uložených krajským úřadem k zajištění nezbytných dodávek.

     4. v oblasti havarijního a krizového plánování

Dle zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 462/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další podzákonné předpisy a normy, vyhlášky č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy, ve znění pozdějších předpisů.

Na úseku krizového plánování a řízení připravuje dostupné zdroje k tomu, aby bylo možné minimalizovat dopady případných mimořádných událostí.

dle zákona č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou, ve znění pozdějších předpisů, je odpovědný za realizaci opatření  k obnově základních funkcí na území podle tohoto zákona.

     5. v oblasti bezpečností rady a krizového štábu

Plní funkci tajemníka bezpečnostní rady ORP Kraslice a krizového štábu ORP Kraslice a vykonává činnosti s touto funkcí spojené.

    6. v ostatních oblastech

dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a další platné předpisy a normy.

Spolupracuje s dalšími orgány státní správy (ÚVS, PČR, HZS atd.) při zajišťování státní právy ve správním obvodu města Kraslice. Dále spolupracuje s HZS KK a Krajským vojenským velitelstvím Karlovy Vary. S velitelem SDH zodpovídá za funkčnost jednotky dobrovolných hasičů města Kraslice.

     Další činnosti:

- ve spolupráci s oddělením kanceláře tajemníka sestavuje rozpočet pro oblast krizového řízení a   JSDH Kraslice dle jednotlivých položek, zodpovídá za hospodárné a efektivní čerpání prostředků podle schváleného rozpočtu a zodpovídá za věcnou správnost účetních operací těchto rozpočtů. Provádí měsíční kontrolu plnění rozpočtu výdajů, v případě potřeby zajišťuje rozpočtové změny,

- zajišťuje agendu válečných hrobů,

- zabezpečuje vyvěšování státních vlajek na budovách městského úřadu,

- mimo jiné projednává přestupky a správní delikty, které jsou mu funkčně svěřeny,

- plní další úkoly uložené starostou města a tajemníkem MěÚ.

Datum vložení: 13. 12. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 13. 12. 2013 0:00
Autor:

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
1
30
1
31
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
2
17
2
18
2
19
1
20
2
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
1
1
2
1

Zpravodaj

březnový Zpravodaj

Za podpory

Severozápad

EU

 

info o projektuESF

Karlovarský kraj

živý kraj

Povodňový systém města

Povodňový systém města Kraslice

Partnerská města

 
Svazek měst a obcí Kraslicka

SMOK

Klingenthal

partnerské město Klingenthal

UtilityReport - on-line žádost o vyjádření k existenci sítí

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury na území Karlovarského kraje

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 4
DNES: 517
TÝDEN: 1096
CELKEM: 1719956

Mobilní aplikace

V obraze

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:Google play
App Store