cz

Překlad (translations)

Kraslice
Kraslice

Krizový štáb obce s rozšířenou působností Kraslice

Přináší informace o struktuře a náplni činnosti krizového štábu ORP Kraslice.

Krizový štáb obce s rozšířenou působností Kraslice

Krizový štáb obce s rozšířenou působností Kraslice (dále jen  „ krizový štáb“) je zvláštním orgánem obce  zřízeným  v souladu s ustanovením   § 106 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.  Zřizuje jej starosta jako svůj  pracovní orgán pro řešení krizových situací nebo mimořádných událostí dle § 28 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (dále jen „krizový zákon), ustanovením §§ 12, 13 a 14 nařízení vlády č. 462/2000 Sb. k provedení § 27 odst.. 8 a § 28 odst.  5 zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon,  s ustanovením § 18 zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon.

Řídí se statutem a jednacím řádem krizového štábu, který rozpracovává v souladu se zvláštními právními předpisy na podmínky ORP činnost krizového štábu, odborných pracovních skupin pro podporu činnosti krizového štábu  a dalších orgánů ORP, při řešení mimořádné události a krizové situace a přípravě návrhů opatření starostovi ORP.

Složení:

 1. Předsedou krizového štábu je starosta ORP.
 2. Členy  krizového štábu jsou :  -   členové bezpečností rady ,

- členové stálé pracovní skupiny.

 1. Členy stálé pracovní skupiny jsou:
 • tajemník krizového štábu (pracovník oddělení krizového řízení, který je zároveň tajemníkem BR),
 • vedoucí stálé pracovní skupiny (tj. tajemník úřadu, v případě zastupování  místostarosta)
 • vedoucí odborných pracovních  skupin městského úřadu pro podporu činnosti krizového štábu (vedoucí odborů) viz. tabulka č. 1, v případě jejich zastupování určení pracovníci odborů a oddělení,
 • zástupci složek IZS  a odborníci (tj. např. Krajské epidemiologická komice Karlovarského kraje, zástupci ostatních složek IZS podle „Poplachového plánu IZS Karlovarského kraje“, zástupci dalších orgánů veřejné správy, právnické a fyzické osoby), povolaní s ohledem na druh řešené mimořádné události nebo krizové situace – viz. tabulka č. 1,
 • zástupce HZS kraje, který zajišťuje mimo jiné vzájemnou komunikaci stálé pracovní skupiny s operačním a informačním střediskem.

Členy krizového štábu jmenuje a odvolává písemně předseda krizového štábu. Členy stálé pracovní skupiny povolané s ohledem na druh řešené mimořádné události nebo krizové situace předseda krizového štábu nejmenuje (tj. zástupce základní složky integrovaného záchranného sboru a ostatní složky IZS).

Tabulka č.1

Odborné pracovní skupiny Městského úřadu Kraslice pro podporu činnosti krizového štábu

 

Složky IZS Karlovarského kraje

1. sk. Sekretariát

Základní složky IZS

2. sk. Analýzy, hospodářských opatření pro krizové stavy a evidence sil a 

    prostředků

Hasičský záchranný sbor

3. sk. Právní pomoci 

Jednotky požární ochrany

4. sk. Dopravy 

Zdravotní záchranná služba

5. sk. Povodňové ochrany

Krajské ředitelství policie  Karlovarského  kraje

6. sk. Životního prostředí

Oborníci

7. sk. Rozvoje a správy majetku města

Podle „Poplachového plánu IZS Karlovarského kraje“  s ohledem na druh řešené mimořádné události nebo krizové situace

8. sk. Sociálních věcí a zdravotnictví

Další odborníci  

 

9. sk. Finančního zajištění a evidence škod

10. sk. Územního plánování, stavebního úřadu  a památkové péče

      památek

11. sk. Odborná skupina

 

Obsah činnosti krizového štábu:

 1. Projednává možnost řešení krizové situace a navrhuje opatření starostovi ORP, a to zejména  na základě podkladů členů bezpečností rady ORP a stálé pracovní skupiny krizového štábu  ORP (dále jen „stálá pracovní skupina“).

 

 1. Stálá pracovní skupina při řešení krizové situace nebo při koordinaci záchranných a likvidačních prací jedná nepřetržitě a připravuje podklady pro jednání krizového štábu, jehož je součástí.

 

 1. Plní úkoly stanovené starostou obce s rozšířenou působností při :

a) koordinaci záchranných a likvidačních prací  při řešení mimořádné události vzniklé ve správním obvodu ORP podle zvláštního právního předpisu,

   b) zajištění krizové situace provedení stanovených krizových opatření v podmínkách správního obvodu ORP,

   c) plní úkoly stanovené hejtmanem a orgány krizového řízení,

   d) využívá informačních a komunikačních prostředků a pomůcek krizového řízení určených MV ČR.

 1. Krizový štáb plní úkoly stanovené zvláštním právním předpisem a to zejména:

a) zabezpečuje varování a informování osob, nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím,

b) zabezpečuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území obce,

c) zajišťuje organizaci dalších opatření nezbytných pro řešení krizové situace.

 1. Zabezpečuje přípravu podkladů pro stanovení krizových opatření:

a) uložení pracovní výpomoci nebo povinnosti nebo poskytnutí věcného prostředku k řešení krizové situace,

b) bezodkladnému provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování staveb nebo porostů za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení vyplývajícího z krizové situace,

      c) hlášení přechodné změny pobytu osob,

d)vykonávání péče o děti a mládež, pokud tuto péči nemohou v krizové situaci vykonávat rodiče nebo jiný zákonný zástupce,

e) přednostního zásobování dětských a zdravotnických zařízení a ozbrojených bezpečnostních a hasičských záchranných sborů nebo složek IZS (integrovaný záchranný systém), podílejících se na plnění krizových opatření a v nezbytném rozsahu také prvků kritické infrastruktury,

      f) zabezpečení náhradního způsobu rozhodování o dávkách sociální  péče a jejich výplatě,

      g) evakuaci obyvatelstva,

h) zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezeném místě nebo území.

 1. Krizový štáb zabezpečuje součinnost:

     a) orgánů veřejné správy a složek IZS při plnění úkolů na podporu rozhodnutí a opatření starosty,

           b) s regionálními orgány krizového řízení.

 1. Krizový štáb připravuje návrhy opatření k řešení situace a podklady pro přijetí rozhodnutí, vyžadujících schválení starostou ORP.
 2. Spolupracuje a je v trvalém spojení s krizovými štáby orgánů veřejné správy.

Svolávání krizového štábu:

Krizový štáb svolává starosta (předseda krizového štábu) v případě, že:

- je vyhlášen krizový stav pro celé území státu nebo jeho část patřící do působnosti orgánu krizového řízení,

- je vyhlášen stav nebezpečí pro celé území patřící do působnosti orgánu krizového řízení nebo jeho část,

- jej použije ke koordinaci záchranných a likvidačních prací,

- je k tomu vyzván Ministerstvem vnitra ČR při ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací,

- jde o úkol prováděný při cvičení orgánu krizového řízení nebo cvičení složek IZS, nebo

- je tento postup nezbytný pro řešení mimořádné události a není splněna některá z výše uvedených podmínek.

 

Pracoviště krizového štábu

Krizový štáb využívá pro svou činnost hlavní pracoviště vytvořené u Městského úřadu Kraslice. Krizový štáb může dle rozhodnutí vedoucího štábu využít pro svou činnost další pracoviště krizového štábu včetně záložního krizového pracoviště.

Spojení na krizový štáb při krizové situaci: tel. 950 370 714, e-mail: ks.kraslice@hzs-kvk.cz

 

Datum vložení: 13. 12. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 13. 12. 2013 0:00
Autor:

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
4
6
4
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
4
13
5
14
4
15
3
16
2
17
2
18
2
19
3
20
4
21
3
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
4
28
2
29
2
30
2
31
2
1
2
2
2
3
2
4
2

Zpravodaj

prázdninové dvojčíslo

Mapové portály

Mapa města

 

Za podpory

Severozápad

EU

 

info o projektuESF

Karlovarský kraj

živý kraj

Povodňový systém města

Povodňový systém města Kraslice

Partnerská města

 
Svazek měst a obcí Kraslicka

SMOK

Klingenthal

partnerské město Klingenthal

UtilityReport - on-line žádost o vyjádření k existenci sítí

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury na území Karlovarského kraje

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 372
TÝDEN: 2022
CELKEM: 2007681

Mobilní aplikace

V obraze

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů