SVaZ - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Adresa:

Náměstí 28. října č.p. 1438
358 01 KRASLICE

Ústředny:

352 370 411 - ústředna

SVaZ - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví


Senior Expres

Jméno a příjmení Funkce: Místnost:

Ing. Denisa Stellnerová

stellnerovad@meu.kraslice.cz

vedoucí odboru

Tel: 352 370 438

114

Linka: 438

Mgr. et. Mgr. Jana Tittelová

tittelova@meu.kraslice.cz

sociální pracovník pro pečovatelskou službu, manažer KPSVL

Tel: 352 370 457

115

Linka: 457

Bc. Věra Dörflerová

dorflerova@meu.kraslice.cz

sociálně právní ochrana dětí

Tel: 352 370 467

112

Linka: 467

Lenka Lisová

lisova@meu.kraslice.cz

veřejný opatrovník, SPOZ, kluby důchodců, zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění

Tel: 352 370 454

116

Linka: 454

Bc. Anna Šejhlová

sejhlova@meu.kraslice.cz

sociálně právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče

Tel: 352 370 437

110

Linka: 437

Mgr. Alena Stellnerová

stellnerova@meu.kraslice.cz

kurátor pro dospělé, manažer prevence kriminality

Tel: 352 370 456

113

Linka: 456

Josef Chlouba, DiS.

chlouba@meu.kraslice.cz

kurátor pro děti a mládež

Tel: 352 370 455

111

Linka: 455

 

sociální pracovník

Tel. 352 370 491

113

Linka: 49

  • dispečink (objednávky služby), tel.: 724 377 585
  • řidič - Jiří Matyáš (objednání přes dispečink)

Pečovatelská služba města Kraslice:

Pro sjednání pečovatelské služby kontaktujte sociálního pracovníka pro pečovatelskou službu:

Mgr. et Mgr. Jana Tittelová, tel. 352 370 457, tittelova@meu.kraslice.cz, Městský úřad Kraslice, přízemí, kancelář č. 115

Pečovatelská služba města Kraslice:
Eliška Schusterová

pečovatelky

 

 
Helena Smržová  
Simona Málková    

Eva Pavlíčková

Kateřina Kleinová