cz

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kraslice
Kraslice

Zastupitelstvo města ve volebním období 2018 - 2022

Složení zastupitelstva města, jeho kompetence a přehled výborů zřízených zastupitelstvem města

Člen zastupitelstva

Kandidátní listina

Pozn.

Roman Kotilínek  HNUTÍ ZA HARMONICKÝ   ROZVOJ OBCÍ A MĚST

starosta

Roman Kotilínek

Miloslav Poslední  ANO 2011 místostarostaMiloslav Poslední

 

 

Mgr. Jan Kuzebauch

 

 

 ANO 2011

3. člen radyMgr. Jan Kuzebauch

 

Zdeněk Brantl ml.

 

 Sdružení nestraníků   Kraslice

4. člen radyZdeněk Brantl ml.

Zdeněk Bíba  Svobodné občanské   sdružení - SOS KRASLICE 5. člen radyZdeněk Bíba
Mgr. Iveta Poslední  ANO 2011 Mgr. Iveta Poslední
Petr Kozumplík  ANO 2011 Petr Kozumplík

 

Petr Dašek

 

 ANO 2011

Petr Dašek

Jaroslav Krekl

 HNUTÍ ZA HARMONICKÝ   ROZVOJ OBCÍ A MĚST Jaroslav  Krekl

Mgr. Pavlína Poledňáková

 Sdružení nestraníků       Kraslice Mgr. Pavlína Poledňáková

Filip Minařík

 Svobodné občanské   sdružení - SOS KRASLICE Filip Minařík
Ing. Jiřina Junková  PATRIOTI KRASLICE Ing. Jiřina Junková

Alexandr Tučák

 PATRIOTI KRASLICE Alexandr Tučák

Otakar Mika

 OTEVŘENÁ RADNICE

Otakar Mika

MUDr. Jiří Henzl

 OTEVŘENÁ RADNICE

MUDr. Jiří Henzl
Ing. Jaroslav Souhrada  Komunistická strana Čech   a Moravy Ing. Jaroslav Souhrada
František Stůj

 VOK - Volba                 pro Karlovarský kraj

František Stůj

 

Kompetence zastupitelstva města

podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce (§ 35 odst. 1).

Zastupitelstvu obce je vyhrazeno

a) schvalovat program rozvoje obce,
b) schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce,
c) zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce,
d) zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny,
e) rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách,
f) delegovat zástupce obce, s výjimkou § 102 odst. 2 písm. c), na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast,
g) navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání,
h) vydávat obecně závazné vyhlášky obce,
i) rozhodovat o vyhlášení místního referenda,
j) navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat dohody o změně hranic obce a o slučování obcí,
k) určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni,
l) zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
m) volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady obce, jakož i počet dlouhodobě uvolněných členů tohoto zastupitelstva, zřizovat a zrušovat výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
n) stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce,
o) zřizovat a zrušovat obecní policii,
p) rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce,
r) rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství,
s) udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny obce,
t) stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce,
u) rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů,
v) rozhodovat o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení a zrušení veřejného neziskového ústavního zdravotnického zařízení, navrhovat zástupce do jeho dozorčí rady a rozhodovat o převodu vlastnického práva k majetku, s nímž hospodaří veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení nebo o jeho pronájmu v případech, kdy to stanoví zvláštní právní předpis29a),
x) plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem.

Není-li zřízena rada obce, vydává nařízení obce zastupitelstvo obce.

Zastupitelstvo obce si může vyhradit další pravomoc v samostatné působnosti obce mimo pravomoce vyhrazené radě obce podle § 102 odst. 2.

Zastupitelstvo obce rozhoduje o zrušení usnesení rady obce, jsou-li mu předložena k rozhodnutí podle § 105 odst. 1.

Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o těchto majetkoprávních úkonech:

a) nabytí a převod nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, převod bytů a nebytových prostorů z majetku obce,
b) poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých darů ve výši nad 20 000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce,
c) poskytování dotací nad 50 000 Kč v jednotlivých případech občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí,
d) uzavření smlouvy o sdružení a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je obec účastníkem,
e) peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob,
f) vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než 20 000 Kč,
g) zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 20 000 Kč,
h) dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,
i) postoupení pohledávky vyšší než 20 000 Kč,
j) uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, o poskytnutí dotace, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o sdružení,
k) zastavení nemovitých věcí,
l) vydání komunálních dluhopisů.

 

 

Výbory

Finanční výbor

předseda: Ing. Jaroslav Souhrada

členové: Ing. Jana Obstová,  Luděk Schamberger, Ing. Adriana Havalová, Mgr. Jan Kuzebauch, Ing. Jiřina Junková, Ing. Jaroslava Bařtipánová

 

Kontrolní výbor

předseda: Jaroslav Krekl

členové: Ing. Zdeněk Brantl, Petr Dašek

Datum vložení: 5. 11. 2018 0:00
Datum poslední aktualizace: 14. 11. 2019 11:04
Autor: Dana Hollá

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Zpravodaj

květnové číslo

Za podpory

Severozápad

EU

 

info o projektuESF

Karlovarský kraj

živý kraj

Povodňový systém města

Povodňový systém města Kraslice

Partnerská města

 
Svazek měst a obcí Kraslicka

SMOK

Klingenthal

partnerské město Klingenthal

UtilityReport - on-line žádost o vyjádření k existenci sítí

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury na území Karlovarského kraje

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 8
DNES: 371
TÝDEN: 1660
CELKEM: 1536489

Mobilní aplikace

V obraze

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:Google play
App Store