cz

Překlad (translations)

Kraslice
Kraslice

Zastupitelstvo města Kraslic 2006 - 2010

Složení městského zastupitelstva pro volební období 2006 až 2010, jím zřizované výbory a hlavní činnosti.

Jméno

Strana

Funkce

Ing. Zdeněk BRANTL

NK

starosta

Lubomír ZACH

ODS

místostarosta

Ing. Jaroslav SOUHRADA

KSČM

člen Rady města

Ing. Horst DIETZ

SDŽP

člen Rady města

František STŮJ

VPM

člen Rady města

Petr SIVÁK

ČSSD

Mgr. Jaroslav ZAPLETAL

ČSSD

Karel HAMOUZ

SNK ED

MUDr. Dana FUČÍKOVSKÁ

SNK ED

Leopold BERNARD

KSČM

MUDr. František VLČEK

NK

MUDr. Jiří HENZL

NK

MUDr. Zdena ŠVARCOVÁ

ODS

Mgr. Pavlína POLEDŇÁKOVÁ

NK

Mgr. Sabina BUREŠOVÁ

SRŠ

Ing. Ivan REICHELT

NEZ

Mgr. Václav TOMÁŠEK

VPM

Finanční výbor:
předseda - František Stůj

členové - Ing. Jaroslava Bařtipánová, Ing. Jana Obstová, Miluše Čechová, Anna Kafarová

Kontrolní výbor:
předseda - Ing. Ivan Reichelt

členové - Vratislav Vimr, Eva Pecharová, Jaroslava Vildumetzová

Výbor pro národnostní menšiny:
předseda - Mgr. Jaroslav Zapletal

členové - K. Jačová, Ngueyen Tranh Binh

Činnost Zastupitelstva města

(dle ustanovení zákona o obcích)

Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce (§ 35 odst. 1).

Zastupitelstvu obce je vyhrazeno:

 • schvalovat program rozvoje obce,
 • schvalovat územní plán obce a regulační plán 1) a vyhlašovat jejich závazné části obecně závaznou vyhláškou,
 • schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce,
 • zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce,
 • zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny,
 • rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách, 2)
 • delegovat zástupce obce, s výjimkou § 102 odst. 2 písm. c), na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast,
 • navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání,
 • vydávat obecně závazné vyhlášky obce,
 • rozhodovat o vyhlášení místního referenda,
 • navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat dohody o změně hranic obce a o slučování obcí,
 • stanovit počet členů rady obce,
 • volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní) a odvolávat je z funkce,
 • určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni,
 • zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
 • volit starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady obce, jakož i počet dlouhodobě uvolněných členů tohoto zastupitelstva, zřizovat a zrušovat výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
 • stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce,
 • zřizovat a zrušovat obecní policii,
 • rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce,
 • rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství,
 • udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny obce,
 • stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce,
 • rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů.
 • Není-li zřízena rada obce, vydává nařízení obce zastupitelstvo obce.
  • Zastupitelstvo obce si může vyhradit další pravomoc v samostatné působnosti obce mimo pravomoci vyhrazené radě obce podle § 102 odst. 2. 

   Zastupitelstvo obce rozhoduje o zrušení usnesení rady obce, jsou-li mu předložena k rozhodnutí podle § 105 odst. 1. 

   Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o těchto majetkoprávních úkonech:

   • nabytí a převod nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, převod bytů a nebytových prostorů z majetku obce,
   • poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých darů ve výši nad 20 000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce,
   • poskytování dotací nad 50 000 Kč v jednotlivých případech občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí,
   • uzavření smlouvy o sdružení a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je obec účastníkem,
   • peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob,
   • vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než 20 000 Kč,
   • zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 20 000 Kč,
   • dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,
   • postoupení pohledávky vyšší než 20 000 Kč,
   • uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, o poskytnutí dotace, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o sdružení,
   • zastavení nemovitých věcí,
   • vydání komunálních dluhopisů.

    1) § 10 a 11 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

    2) Například § 110 a 163 obchodního zákoníku, § 4 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, § 3 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech).

Datum vložení: 30. 12. 2010 0:00
Datum poslední aktualizace: 17. 1. 2022 11:26

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
1
30
2
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
2
8
2
9
1
10
1
11
2
12
2
13
1
14
1
15
2
16
2
17
3
18
2
19
2
20
2
21
2
22
2
23
2
24
3
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
2
1
2
2
1

Zpravodaj

zpravodaj

Mapové portály

Mapa města

 

Za podpory

Severozápad

EU

 

info o projektuESF

Karlovarský kraj

živý kraj

Povodňový systém města

Povodňový systém města Kraslice

Partnerská města

 
Svazek měst a obcí Kraslicka

SMOK

Klingenthal

partnerské město Klingenthal

UtilityReport - on-line žádost o vyjádření k existenci sítí

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury na území Karlovarského kraje

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:6
DNES:435
TÝDEN:1931
CELKEM:2440343

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů