cz

Překlad (translations)

Kraslice
Kraslice

Rada města Kraslic 2006 - 2010

Složení městské rady pro volební období 2006 až 2010, komise jí zřizované a hlavní činnosti.

Jméno Strana Funkce
Ing. Zdeněk BRANTL NK starosta
Lubomír ZACH ODS místostarosta
Ing. Jaroslav SOUHRADA KSČM člen rady města
Ing. Horst DIETZ SDŽP člen rady města
František STŮJ VPM člen rady města
Komise Rady města Kraslic

Sbor pro občanské záležitosti

předseda - Milada Vrzalová

tajemnice - Ivana Valníčková
členové - Dana Hollá, Marie Holasová, Kateřina Kubaschová, Marie Machatá, Josef Mulač, František Stůj, Jana Tenglerová, Helena Tovarová, Zuzana Tremlová, Anna Urbanová, Rolf Kropp

Komise pro sport a tělovýchovu

předseda - Mgr. Pavlína Poledňáková
zapisovatelka komise - Iva Harapátová
členové - Lubomír Zach, Mgr. Václav Tomášek, Matyáš Schuster, Jan Horák, Tomáš Kühnl, Petr Müller, Miroslav Rok, Jan Sebjan, Karel Vanke, Marie Tolarová, Ivana Nováková, Michal Černý, Jan Jelínek

Komise kulturní

předseda - Mgr. Václav Tomášek
zapisovatelka komise - Zuzana Tremlová
členové - Ing. Jana Obstová, Lubomír Zach, František Stůj

Komise zdravotní

předseda - MUDr. František Vlček
členové - Ing. Horst Dietz, Ing. Jaroslav Souhrada, MUDr. Dana Fučíkovská, MUDr. Málek

Komise investiční a pro rozvoj města

předseda - Leopold Bernard

tajemnice - Vlasta Ranglová

členové - Emil Bahno, Otakar Mika, Radim Diviš, Zdeněk Nevosad, Ing. Vratislav Rýzler

Redakční rada Zpravodaje města Kraslic

předseda - Ing. Jana Obstová
členové - Mgr. Pavlína Poledňáková, MUDr. Dana Fučíkovská, Jitka Odehnalová

Povodňová komise města Kraslic dle par. 78, z.č. 254/2001 Sb., vodní zákon

předseda - Ing. Zdeněk Brantl
členové - Vlasta Jelínková, Emil Bahno, RNDr. Jiří Hejkal, Ing. Galina Ožanová, Jana Hájková, Zdeněk Nevosad, Ing. Karel Tetur, Miloslav Poslední, npor. Jaroslav Fejk, npor. Karel Stodola, Bc. Viktor Semrád, Jiřina Jašová, Ing. Václav Češka, Dana Hollá, Petra Chlubnová, DiS.

Zvláštní orgány

Povodňová komise města Kraslic v rozšířené působnosti dle par. 79, z.č. 254/2001 Sb., vodní zákon

předseda - Ing. Zdeněk Brantl
členové - Vlasta Jelínková, Emil Bahno, RNDr. Jiří Hejkal, Ing. Galina Ožanová, Zdeněk Nevosad, Ing. Karel Tetur, Miloslav Poslední, npor. Jaroslav Fejk, npor. Karel Stodola, Petr Štěrba, Ing. Oldřich Motyčka, Bc. Viktor Semrád, Jiřina Jašová, Ing. Václav Češka, Petr Šimeček, Dana Hollá, Petra Chlubnová, DiS., npor. Bc. Martin Čech, Bc. Lucie Bansetová, Jana Hájková

Komise pro projednávání přestupků

předseda - Helena Tovarová
členové - Zuzana Tremlová, Vlasta Jelínková, Patricie Müllerová, Soňa Hrádková

Komise pro sociálně – právní ochranu dětí Města Kraslice, obce s rozšířenou působností

Předseda - Ivana Rážová

Místopředseda - Bc. Martin Čech

Tajemník - Miluše Merklová, DiS.

Členové -Mgr. Emilie Müllerová, Jana Kocifajová, Františka Kobidová, Mgr. Lenka Filandrová, Mgr. Renata Valenová, Stanislav Polášek, Martina Hájková

Činnost Rady města

(dle ustanovení zákona o obcích)

Rada obce připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.

Radě obce je vyhrazeno:

 • zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce,
 • plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem obce, s výjimkou obecní policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce (§ 84 odst. 2),
 • rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti,
 • vydávat nařízení obce,
 • projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva obce nebo komisemi rady obce,
 • stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení obecního úřadu (§ 109 odst. 2),
 • na návrh tajemníka obecního úřadu jmenovat a odvolávat vedoucí odborů obecního úřadu v souladu se zvláštním zákonem, 1)
 • zřizovat a zrušovat podle potřeby, komise rady obce (dále jen "komise"), jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy,
 • kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v oblasti samostatné působnosti obce,
 • stanovit celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a v organizačních složkách obce,
 • ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti obce (§ 58); tuto působnost může rada obce svěřit příslušnému odboru obecního úřadu zcela nebo zčásti,
 • přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá obecním úřadem v samostatné působnosti a komisemi,
 • rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce; tuto působnost může rada obce svěřit příslušnému odboru obecního úřadu nebo příspěvkové organizaci obce zcela nebo zčásti.
 • stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností,
 • schvalovat organizační řád obecního úřadu,
 • plnit úkoly stanovené zvláštním zákonem.

Rada obce zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo pokud si je zastupitelstvo obce nevyhradilo. Rada obce nemůže svěřit starostovi ani obecnímu úřadu rozhodování v záležitostech podle odstavce 2 s výjimkou záležitostí uvedených v odstavci 2 písm. k) a m).

V obcích, kde starosta vykonává pravomoc rady obce (§ 99 odst. 2), je zastupitelstvu obce vyhrazeno též rozhodování ve věcech uvedených v odstavci 2 písm. c), d), f), j) a l).

Je-li rada obce odvolána jako celek a není-li současně s tím zvolena nová rada obce, vykonává dosavadní rada obce svou pravomoc až do zvolení nové rady obce.


1) Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

Datum vložení: 22. 11. 2010 0:00
Datum poslední aktualizace: 22. 11. 2010 0:00
Autor:

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
3
7
2
8
2
9
2
10
2
11
3
12
2
13
1
14
1
15
2
16
2
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
2
25
3
26
2
27
4
28
2
29
1
30
1
1
1
2
2
3
1
4
2
5
3

Zpravodaj

říjnové číslo Zpravodaje

Za podpory

Severozápad

EU

 

info o projektuESF

Karlovarský kraj

živý kraj

Povodňový systém města

Povodňový systém města Kraslice

Partnerská města

 
Svazek měst a obcí Kraslicka

SMOK

Klingenthal

partnerské město Klingenthal

Mapové portály

Mapa města

mapový portál

UtilityReport - on-line žádost o vyjádření k existenci sítí

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury na území Karlovarského kraje

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 8
DNES: 376
TÝDEN: 376
CELKEM: 1849789

Mobilní aplikace

V obraze

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů