cz

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kraslice
Kraslice

Aktuality

příloha záměru

Město Cheb zveřejnilo záměr prodeje nemovitosti

Datum: 30. 6. 2020

Po projednání Zastupitelstvem města Chebu zveřejnilo město Cheb záměr prodat hmotnou nemovitou věc - pozemek, jehož součástí je stavba ve vlastnictví města Cheb v katastrálním území Kraslice, pozemek parc. č. st. 1530, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 252 m2, jehož součástí je stavba čp. 87 - stavba pro rodinnou rekreaci, za nabídkovou kupní cenu 1,650 mil. Kč.

Informace pro podnikatele

Datum: 30. 6. 2020

Informace pro podnikatele, kteří jsou v nájmu, a to nejen v nebytových prostorech města o vyhlášení výzvy COVID-nájemné.

Prohlášení starosty města Kraslice k posledním událostem

Datum: 18. 6. 2020

Starosta města v návaznosti na nedávné události zveřejňuje níže uvedené prohlášení.

Fungování mateřských škol

Datum: 29. 5. 2020

Od pondělí 01.06.2020 budou mateřské školy v Kraslicích fungovat bez omezení. Samozřejmě zůstanou zachována nastavená bezpečnostní a hygienická opatření.

Setkání s předsedou Hospodářské komory Karlovarského kraje

Datum: 28. 5. 2020

Spolek přátel města Kraslice zve na setkání s předsedou Hospodářské komory Karlovarského kraje panem Mgr. Tomášem Lindou MBA.

Výběrové řízené na pracovníka KIC

Datum: 11. 5. 2020

Ředitelka Městského kulturního centra Kraslice, příspěvkové organizace města Kraslice, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa pracovník Kulturního a informačního centra a propagace města Kraslice

Mateřské školy budou otevřeny 11. května

Datum: 4. 5. 2020

Od 11. května 2020 začnou v omezeném režimu fungovat kraslické mateřské školy. Z důvodu ochrany zdraví dětí i samotného personálu mateřských škol bude nutné dodržovat řadu pravidel.

Kraslice mají první případ nákazy koronavirem

Datum: 1. 5. 2020

Dnešního dne informovala Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje pana starostu, že byl na koronavirus pozitivně testován občan Kraslic. Žádné bližší informace nejsou známy.

Omezení dodávky pitné vody

Datum: 29. 4. 2020

Oznámení KMS Kraslické městské společnosti s. r. o. o omezení dodávek pitné vody.

informace o provozní době

Provozní doba městského úřadu se vrací do normálu

Datum: 17. 4. 2020

Provozní doba městského úřadu bude od 20.04.2020 stejná jako před zavedením mimořádného opatření omezujícího provozní dobu úřadů.

Změny v zápisu do mateřských škol

Datum: 15. 4. 2020

Na základě opatření vydaného MŠMT v souvislosti s mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID- 19, proběhne v květnu zápis do mateřských škol
bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Sdělení nájemcům městských pozemků

Datum: 26. 3. 2020

Informace pro nájemce, kteří mají v pronájmu městský pozemek

sdělení

Podání vůči finančnímu úřadu je možné učinit na podatelně městského úřadu

Datum: 26. 3. 2020

Na podatelně městského úřadu je umístěna oficiální poštovní schránka finančního úřadu.

Slovo starosty města

Datum: 25. 3. 2020

Slovo starosty města k k současné krizové situaci

předání pomoci

Starosta města převzal materiální pomoc od vietnamské komunity

Datum: 24. 3. 2020

Dnes v 10 hodin přivezli zástupci kraslické vietnamské komunity na městský úřad materiální a potravinovou pomoc pro lidi, kteří v první linii bojují proti šíření epidemie koronaviru.

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky TSMK

Datum: 23. 3. 2020

Rada města Kraslice schválila na své schůzi vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Technických služeb města Kraslic, p. o.

Hejtman Karlovarského kraje nařídil nošení roušek nebo jiných ochranných prostředků dýchacích cest

Datum: 18. 3. 2020

Hejtman Karlovarského kraje vydal rozhodnutí, kterým nařizuje zákaz vstupu do vybraných zařízení bez ochranných prostředků dýchacích cest.

Zajištění donášky obědů nebo zajištění nákupů

Datum: 17. 3. 2020

Město Kraslice zřídilo krizovou linku pro občany ve věku 65+ a pro občany se zdravotním postižením

Informace pro občany ČR pracující v SRN

Datum: 12. 3. 2020

Občané České republiky, kteří pracují v SRN, získají všechny aktuální informace o infekci COVID 19 na webové stránce instituce Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

Informace o počtu testovaných osob na COVID-19 v Karlovarském kraji

Datum: 12. 3. 2020

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje zveřejnila údaje o počtu testovaných osob na COVID-19

Ocenění významných občanů města

Datum: 2. 3. 2020

V rámci oslav výročí 650 let povýšení Kraslic na město budou oceněny významné osobnosti města Kraslice, které se nesmazatelně zapsaly nejen do historie města, ale také do srdcí kraslických občanů. Osobnosti, které svou činností přispěly k rozvoji města, ke zlepšení života v něm, podílely se na propagaci města a přispěly k jeho dobrému jménu.

Město Kraslice vyhlásilo konkursní řízení na obsazení funkce ředitele ZŠ Kraslice, Dukelská 1122

Datum: 2. 3. 2020

Město Kraslice vyhlásilo konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy Kraslice, Dukelská 1122

KHS vydala pokyny pro občany vracející se ze zahraničí

Datum: 27. 2. 2020

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje vydala pokyny ke COVID-19 pro občany, kteří se vracejí ze zahraničí, konkrétně z Číny, Jižní Korey, Hong Kongu, Iránu, Itálie (regiony Benátsko, Lombardie, Emilia Romagna a Piemont), Japonska a Singapuru

vystraha

Výstraha před silným větrem

Datum: 9. 2. 2020

ČHMÚ vydal pro Karlovarský kraj výstrahu před silným větrem

Ples města

Reprezentační ples města Kraslic

Datum: 4. 2. 2020

Reprezentační ples města Kraslic "Magická noc" proběhne 22.02.2020

Vyhlášení programu "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2020"

Datum: 3. 2. 2020

Městský úřad Kraslice, odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče informuje vlastníky kulturních památek, které se nacházejí ve správním území ORP Kraslice o vyhlášení programu ministerstvem kultury „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (ORP) na rok 2020“.

Statistické šetření - Životní podmínky 2020

Datum: 28. 1. 2020

V době od 01.02.2020 do 24.05.2020 bude probíhat statistické šetření prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů

Přerušení dodávky pitné vody

Datum: 23. 1. 2020

Z důvodu havárie vodovodního řadu je přerušena dodávka pitné vody v ul. Čs. armády, Palackého, Komenského, U Elektrárny, U Jatek, Třebízského, Družstevní, Soukenická, U Svatavy a Tovární

Městská knihovna Kraslice mění název

Datum: 30. 12. 2019

Rozhodnutím zastupitelstva města došlo ke změně zřizovací listiny Městské knihovny Kraslice.

Poplatek za odpad se v roce 2020 zvýší

Datum: 30. 12. 2019

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 19.12.2019 schválilo s účinností od 01.01.2020 novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

Pracovní doba Městského úřadu Kraslice o vánočních svátcích

Datum: 12. 12. 2019

Upozornění pro občany o změně pracovní doby Městského úřadu Kraslice v době vánočních svátků

prodej kaprů

Prodej vánočních kaprů

Datum: 12. 12. 2019

V areálu Městských lesů Kraslice s. r. o. bude probíhat prodej vánočních kaprů

Stávka pracovníků ve školství

Datum: 5. 11. 2019

Na středu 06.11.2019 byla vyhlášena Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství stávka. Ze škol zřízených městem Kraslice se ke stávce připojí tři školy.

Havárie vodovodního řadu

Datum: 22. 10. 2019

Z důvodu havárie vodovodního řadu je dnes, 22.10.2019, omezena dodávka pitné vody v celé oblasti Kraslice předměstí + ulice Komenského a Palackého.

Říjnové číslo Zpravodaje

Vyšlo říjnové číslo Zpravodaje

Datum: 16. 10. 2019

Byla zveřejněna elektronická verze říjnového čísla Zpravodaje

nábor JSDH

Dobrovolní hasiči hledají nové kolegy

Datum: 9. 10. 2019

Jednotka „Sboru dobrovolných hasičů Kraslice“ hledá do svých řad nové posily.

Programy veřejné podpory z rozpočtu města pro rok 2020

Datum: 30. 9. 2019

Zastupitelstvo města na svém posledním jednání schválilo znění vyhlášení programů veřejné podpory z rozpočtu města pro rok 2020.

Město Kraslice hledá ředitele dvou mateřských škol

Datum: 5. 9. 2019

Město Kraslice stále hledá ředitele/ředitelky dvou mateřských škol. Ačkoliv byla vyhlášena konkursní řízení již v loňském roce, stále se nepodařilo najít vhodné uchazeče na obsazení uvolněných pozic.

Vydán zákaz odběru povrchových vod

Datum: 26. 8. 2019

Městský úřad Kraslice, odbor životního prostředí vydal s účinností od 26.08.2019 zákaz odběru povrchových vod z vodních toků a nádrží pro celé území ORP Kraslice.

Ilustrační fotografie

Dětské dopravní hřiště

Datum: 15. 8. 2019

Město Kraslice zahájilo realizaci projektu "Dětské dopravní hřiště"

Kotlíkové dotace

Zastupitelé schválili výzvu na získání "kotlíkové půjčky"

Datum: 30. 7. 2019

Zastupitelé města Kraslice schválili na svém mimořádném jednání dne 26.07.2019 Výzvu č. 3/2019 k předkládání žádostí na zajištění předfinancování výměn nevyhovujících kotlů z rozpočtu města Kraslice v rámci programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech

ZŠ Dukelská

Posunutí začátku školního roku u ZŠ Kraslice, Dukelská 1122

Datum: 25. 7. 2019

MŠMT ČR schválilo žádost o odlišnou organizaci školního roku 2019/2020 u Základní školy Kraslice, Dukelská 1122

Minimanuál Distribuce ČEZ pro veřejnost

Datum: 14. 6. 2018

Řešení mimořádných situací v distribuční soustavě a obecný postup při výpadku elektřiny

Nábor aktivních záloh

Datum: 3. 11. 2016

Pěší rota aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Karlovy Vary vyhlašuje nábor nových příslušníků.

Upozornění HZS Karlovarského kraje

Datum: 6. 8. 2014

Upozornění Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na dodržování povinnosti na úseku požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

SMS InfoKanál města Kraslice

Datum: 6. 5. 2014

Jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací.

Výzva Záchranné služby Karlovarského kraje - Máte ve svém okolí automatický externí defibrilátor

Datum: 28. 4. 2014

Výzva Záchranky Karlovarského kraje zaměstnavatelům v kraji

Výstrahy ČHMÚ, Povodňová služba, Zemětřesení

Datum: 13. 12. 2013

Výstrany ČHMÚ, Informace o stavu na vodních tocích, Zemětřesení

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Zpravodaj

červnové číslo

Za podpory

Severozápad

EU

 

info o projektuESF

Karlovarský kraj

živý kraj

Povodňový systém města

Povodňový systém města Kraslice

Partnerská města

 
Svazek měst a obcí Kraslicka

SMOK

Klingenthal

partnerské město Klingenthal

UtilityReport - on-line žádost o vyjádření k existenci sítí

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury na území Karlovarského kraje

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 4
DNES: 127
TÝDEN: 4204
CELKEM: 1555529

Mobilní aplikace

V obraze

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:Google play
App Store