Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Aktuální počasí

Počasí dnes:

13. 12. 2018

zatazenosesnez

Bude oblačno až zataženo, místy sněhové přeháňky nebo slabé sněžení. Denní teploty -1 až 3°C. Noční teploty -2 až -6°C.

Za podpory

Severozápad

EU

 

info o projektuESF

Karlovarský kraj

živý kraj

Povodňový systém města

Povodňový systém města Kraslice

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Prodej vánočních kaprů v areálu Městských lesů s. r. o.

Prodej vánočních kaprů v areálu Městských lesů s. r. o.Městské lesy s. r. o. připravují prodej vánočních kaprů

11. 12. 2018 Zobrazit více

Ředitelka Městské knihovny Kraslice vyhlásila výběrové řízení na pracovníka KIC a propagace


Ředitelka Městské knihovny Kraslice, příspěvkové organizace města Kraslice, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

Pracovník Kulturního a informačního centra a propagace města Kraslice

Termín nástupu: 1. ledna 2019

 

Platové zařazení: 9. platová třída v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoníku práce,       v platném znění, s nařízením vlády č. 341/2017, o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a s nařízením č. 222/20140 Sb.,  o katalogu prací ve veřejných službách a správě (platné znění)

 

Místo výkonu práce: Dům kultury Kraslice / Kulturní a informační centrum, nám. T.G.M. 1782, 35801 Kraslice

 

Pracovní úvazek: 40 h týdně (1,00 úvazek)

 

Charakteristika vykonávané práce:

 • zajištění činnosti Kulturního a informačního centra Kraslice
 • propagace kulturních, společenských, sportovních a dalších akcí Města Kraslice
 • aktivní vytváření databáze společenských, kulturních a jiných akcí
 • navrhování propagačních materiálů a předmětů (plakáty, vstupenky, atd.)
 • aktualizace fb stránek, webových stránek organizace
 • komunikace s novináři, s vedením místních organizací, podniků a firem, příprava podkladů pro publikaci v tisku, rozhlasu a televizi
 • poskytování informací o turistických možnostech a kulturních památkách
 • součinnost při vytváření kulturního plánu a realizaci kulturních akcí pořádaných organizací
 • pořizování fofodokumentace a videozáznamů z jednotlivých akcí
 • aktivní účast při realizaci kulturních akcí města Kraslice
 • publicistická činnost – zajištění vydávání městského Zpravodaje

 

Požadované vzdělání:

 • minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou, výhodou v oboru propagace a reklama

 

Požadované dovednosti:

 • dobré komunikační dovednosti, slušné vystupování, spolehlivost
 • schopnost samostatně a kreativně pracovat
 • schopnost získávat a třídit informace, dobrá komunikace s lidmi

 

 

 • dobrá znalost českého jazyka, dovednost tvůrčího psaní
 • výborná uživatelská znalost práce na PC
 • základní znalost výroby grafiky a práce v grafických programech – možno doložit ukázkou prací v příloze
 • základní znalost fotografování a kompozice – možno doložit ukázkou prací v příloze
 • znalost německého nebo anglického jazyka výhodou
 • schopnost fyzicky zvládnout občasnou terénní práci

 

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • přesné označení výběrového řízení
 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu u cizího státního občana
 • kontaktní telefonní číslo
 • datum a podpis uchazeče

 

K přihlášce uchazeč připojí tyto dokumenty:

 • profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností
 • motivační dopis, kde uchazeč uvede, proč se hlásí do výběrového řízení a jaké jsou jeho hlavní přednosti pro tuto pozici (max. 1 normostrana)
 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • výpis s evidence rejstříku trestů ne starší než tři měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 • případně přílohy obsahující vytištěné grafické materiály, fotografie, popř. odkazy na webový obsah

 

Místo a způsob podání přihlášky

Přihlášku spolu s přílohami je nutno podat v obálce zřetelně označené nápisem „Výběrové řízení na pracovníka Kulturního a informačního centra a propagace města Kraslice":

 

 1. osobně v kanceláři ředitelky Městské knihovny Kraslice, p.o.
 2. zaslat poštou na adresu: Městská knihovna Kraslice, p.o., Dukelská 1128,                358 01 Kraslice

a to nejpozději do 13. 12. 2018.

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodu.

 

Kontaktní osoba: Ing. Alena Botlíková, t.: 352 606 511, 606 171 870, e-mail: reditel@mk-kraslice.cz

 

 

Ing. Alena Botlíková, 

ředitelka                                                                                 


27. 11. 2018 Zobrazit méně

Akce Čisté město 2018

Vážení spoluobčané,

stejně jako v předchozích letech si Vás dovolujeme přizvat k akci Čisté město 2018, kterou pro Vás připravujeme v měsíci říjnu. Jedná se o přistavení velkoobjemových kontejnerů na předem určená místa, odvoz a likvidaci objemného odpadu od občanů města Kraslic.

12. 10. 2018 Zobrazit více

Město Kraslice hledá ředitele/ředitelku Mateřské školy Kraslice, Lipová cesta 1091

Město Kraslice opakovaně vyhlásilo konkursní řízení na obsazení pracovní pozice ředitele/ředitelky Mateřské školy Kraslice, Lipová cesta 1091, protože se v prvním kole do konkursního řízení nepřihlásil žádný uchazeč.

25. 9. 2018 Zobrazit více

Vyhlášení konkursního řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Mateřské školy Kraslice, Boženy Němcové 1685

Město Kraslice vyhlásilo konkursní řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Mateřské školy Kraslice, Boženy Němcové 1685

6. 4. 2018 Zobrazit více

Vyhlášení konkursního řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Domu dětí a mládeže Kraslice

Město Kraslice vyhlásilo konkursní řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Domu dětí a mládeže Kraslice

6. 4. 2018 Zobrazit více

Vyhlášení konkursního řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Městské knihovny Kraslice

Město Kraslice vyhlásilo konkursní řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Městské knihovny Kraslice

6. 4. 2018 Zobrazit více

Životní podmínky 2018 - výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje výběrové šetření v domácnostech. Tazatelé osloví i některé domácnosti v Kraslicích.

26. 1. 2018 Zobrazit více

Nominace sportovec Kraslic 2017

Nominace sportovec Kraslic 2017I v letošním roce vyhlašuje Komise pro sport a tělovýchovu při Radě města Kraslice anketu, v níž jsou oceňováni aktivní sportovci za aktuální dobré sportovní výkony v roce 2017 i funkcionáři sportovních klubů a sdružení za dlouholetou práci v oblasti sportu.

1. 11. 2017 Zobrazit více

Karlovarský kraj vyhlásil 2. výzvu k podávání žádostí o kotlíkové dotace

Karlovarský kraj dnes vyhlásil 2. výzvu k podávání žádostí o kotlíkové dotace. Text výzvy včetně jejích příloh je uveden níže. Výzva je zveřejněna na úřední desce Karlovarského

4. 5. 2017 Zobrazit více

Stránka